Kviečiame teikti laikino apnakvindinimo ir intensyvias krizių įveikimo paslaugas šeimoms

Kviečiame įstaigas, organizacijas teikti laikino apnakvindinimo ir intensyvias krizių įveikimo paslaugas (laikinąją priežiūrą) Vilniaus miesto šeimoms. Šiuo metu šias paslaugas teikia 3 įstaigos, iš kurių 2 atstovauja nevyriausybinį sektorių. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, stebėdama augantį paslaugų poreikį, kreipiasi į įstaigas, organizacijas, kurios galėtų teikti minėtas paslaugas, ir kviečia sudaryti bendradarbiavimo, paslaugų teikimo sutartis.

2022 m. intensyvias krizių įveikimo paslaugas su lakinu apnakvindinimu gavo 114 šeimų – 330 asmenų, tarp jų 201 vaikas. Laikinoji priežiūra organizuojama nedelsiant, bet kuriuo paros metu, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, atlikę vaiko situacijos vertinimą, nustato vaiko apsaugos poreikį. Jei vaiko apsaugos poreikis nustatomas tik dėl vieno iš jo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą veiksmų, kurie kelia pavojų vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, vaikui saugi aplinka užtikrinama kartu su tokio pavojaus jam nekeliančiu tėvu ar kitu jo atstovu pagal įstatymą, jei tai neprieštarauja geriausiems jo interesams.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba – tai socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija svarstytų galimybę bendradarbiauti ir su aplinkiniuose rajonuose esančiomis įstaigomis bei organizacijomis, teikiančiomis šias paslaugas.

Svarbu pažymėti, kad įstaigos bei organizacijos, ketinančios teikti laikino apnakvindinimo ir intensyvias krizių įveikimo paslaugas (laikinąją priežiūrą) Vilniaus miesto šeimoms, turi turėti akreditaciją teikti šias dvi akredituotas socialinės priežiūros paslaugas – laikino apnakvindinimo paslaugą bei intensyvią krizių įveikimo pagalbą.

Socialinės priežiūros paslaugų akreditaciją organizuoja kiekviena savivaldybė savo savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančioms įstaigoms. Daugiau informacijos apie Vilniaus mieste organizuojamą akreditacijos procesą galite rasti šioje nuorodoje – https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/socialines-prieziuros-paslaugu-akreditavimas.

Turint akreditaciją teikti minėtas socialinės priežiūros paslaugas, kviečiame sudaryti bendradarbiavimo, paslaugų teikimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Daugiau informacijos gali suteikti Socialinių paslaugų skyriaus Pagalbos vaikui ir šeimai poskyrio vedėja Eglė Misevičiūtė, el.p. [email protected], tel. (8 5) 211 2565, ir to paties poskyrio vyr. specialistė Vida Butkevičienė, el.p. [email protected], tel. (8 5) 211 2184.