Kvietimas pasinaudoti globos centrų teikiamomis paslaugomis

Jau kelerius metus Vilniaus mieste veiklą vykdo Globos centrai (seniau vadinti „Globėjų tarnybomis“). Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus Vaiko teisių apsaugos sistemos reformai, šie centrai dar aktyviau prisideda siekiant užtikrinti geriausius globojamų (rūpinamų) vaikų interesus.

Pagrindinis Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems globojamiems (rūpinamiems) vaikams bei globėjams (rūpintojams), ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba.

Globos centrų specialistai pagal poreikį nustato socialinių paslaugų šeimai poreikį, koordinuoja pagalbos teikimą globojamiems (rūpinamiems) vaikams, teikia globėjų (rūpintojų) šeimoms intensyvią pagalbą.

Kviečiame globėjus (rūpintojus), įtėvius, kuriems aktuali ši informacija, pasinaudoti galimybe ir gauti profesionalią pagalbą. Globos centrų teikiamos paslaugos vilniečiams yra nemokamos.

Kilus klausimams apie Globos centrų teikiamas pagalbos paslaugas, prašome kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Laurą Venclovienę, tel. (8 5) 211 2254, el. paštu: laura.vencloviene@vilnius.lt.