Kvietimas prekybos tinklams bendradarbiauti teikiant šeimoms pinigines socialines išmokas nepinigine forma

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia prekybos tinklus bendradarbiauti teikiant šeimoms pinigines socialines išmokas nepinigine forma, tai yra dalyvauti paskelbtame viešojo pirkimo konkurse socialinių kortelių pagaminimo, jų išdavimo, administravimo, socialinių išmokų pervedimo į jas ir prekių išdavimo paslaugoms įsigyti.

Detali informacija apie konkursą paskelbta adresu:

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-644118.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2020-09-01.

Pirkimo laimėtojais bus pripažinti visi teikėjai, kurie atitiks pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus