Kvietimas socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms dalyvauti projekto atrankoje

Kviečiame socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvauti projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ atrankoje.

Siekiant didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, šio projekto metu visoms atrinktoms įstaigoms bus suteikta galimybė sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklu.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Daugiau informacijos apie projektą rasite internetinėje svetainėje:

http://www.reabilitacija.lt/naujienos/skelbiama-papildoma-atranka-socialines-paslaugas-teikiancioms-istaigoms/

arba tel. (8 5) 2477453 ir el. paštu [email protected] .