Laikinas Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 perkėlimas

Vilniaus miesto savivaldybė įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0010 „Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija“, kurio tikslas yra gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą socialinės rizikos asmenims Vilniaus mieste.

Informuojame, kad projekto „Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija“ įgyvendinimo  laikotarpiui nuo 2019 m. spalio iki 2021 m. III ketvirčio Nakvynės namai perkeliami į pastatą, esantį A. Jaroševičiaus g. 10B, Vilniuje, įėjimas iš Lenkų g. 1/17, Vilnius.

Informacija teikiama tel. (8 5) 260 7007; 260 7005.