Nebegalime prarasti nė vieno vaiko

Vilniaus miesto savivaldybėje vyko Lietuvos mokyklų psichologų forumas „Psichologinė pagalba mokiniui: tarp dokumentų ir realybės“, kuriame buvo susirinkę mokyklų psichologai iš daugelio Lietuvos savivaldybių mokyklų. Forumą organizavo Mokyklos psichologų klubas, globėjas – Vilniaus miesto tarybos sveikatos komitetas.

„Visi esame atsakingi už mūsų vaikus, kad jie užaugtų laimingais žmonėmis, kad silpnumo akimirką šalia būtų žmogus, kuris ištiestų pagalbos ranką. Aš nuoširdžiai tikiu, kad išklausę pranešimus, padiskutavę, kiekvienas iš mūsų parsinešime į namus, į savo darbo vietas naujų žinių, o svarbiausią – dar didesnį įkvėpimą spręsti kylančias problemas. Spręsti visiems kartu, mokyklų vadovybėms, psichologų bendruomenei, tėvams, mokiniams. O reali pagalba nepasiklys įstatymų projektų labirintuose ar kitų dokumentų eilutėse. Mes nebegalime prarasti daugiau nė vieno vaiko“, – kalbėjo forumo globėja Ministro Pirmininko patarėja, Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos komiteto pirmininkė Auksė Kontrimienė.

Forume pranešimus skaitė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Mykolas Majauskas, pristatydamas Vilniaus savivaldybės pastangas stiprinti savižudybių prevenciją sostinėje. Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė informavo apie psichologų darbo įstatyminio reglamentavimo naujienas.

Vilniaus edukologijos universiteto docentė Ala Petrulytė pristatė naujausią mokslinį tyrimą apie Lietuvos paauglių psichologinę sveikatą.

Forumo dalyviai diskutavo apie sunkumus, kuriuos patiria mokyklų psichologai kasdieniniame darbe. Lietuvos tėvų forumo atstovas pristatė tėvų lūkesčius mokyklų psichologų atžvilgiu, ar visada siekiama bendro tikslo.


Vilniaus savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos inf.