Nemokamo maitinimo paslaugų teikimo nepasiturintiems vilniečiams projektams įgyvendinti 2024 metais skirta 205 000 Eur

Vilniaus miesto administracijos direktorius vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-2726/20 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 51 punktu, 2023 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr.30-2903/23 „Dėl lėšų nemokamo maitinimo paslaugų teikimo nepasiturintiems vilniečiams projektams 2024 metais skyrimo“, Nemokamo maitinimo paslaugų teikimo nepasiturintiems vilniečiams  projektams įgyvendinti 2024 metais  skyrė 205 000 Eur:

  1. Vilniaus arkivyskupijos Carito projektui „Nemokamo maitinimo paslauga nepasiturintiems asmenims “ įgyvendinti 2024 metais 70 000 Eur;
  2. Labdaros ir paramos fondo „Vilties centras“ projektui „Pagalbos ranka“ įgyvendinti 2024 metais 90 000 Eur;
  3. Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projektui „Parama maisto produktais nepasiturintiems vilniečiams“ įgyvendinti 2024 metais 45 000 Eur.