Nepiniginė parama globojamiems (rūpinamiems) vaikams

Vilniaus miesto savivaldybė investuoja į paslaugų globojamiems (rūpinamiems) vaikams plėtrą bei naujų paslaugų kūrimą. Šiuo metu globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikiamos šios nepiniginės paramos paslaugos:

1. Kalendoriniais metais įvaikinti, laikinąją ar nuolatinę globą turintys vaikai į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės priimami be eilės, neatsižvelgiant į teritorinį principą. Prašymai priimami nuolat.

2. „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas globėjams (rūpintojams) ir jų vaikams teikia nemokamas psichologines, socialines konsultacijas, tarpininkauja globėjams atstovaujant globojamo vaiko interesus, informuoja globos (rūpybos) klausimais bei teikia kitas paslaugas, priklausomai nuo individualių šeimos poreikių.