Nevalstybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims, finansavimo 2018 metais projektų vertinimo ir atrankos konkurso rezultatai

Skelbiami nevalstybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims finansavimo 2018 metais projektų vertinimo ir atrankos konkurso rezultatai.

Vilniaus miesto savivaldybės organizuotame nevalstybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims finansavimo 2018 metais projektų konkurse buvo pateikta 1 projektinė paraiška. Prašoma finansuoti projektą suma – 20000 Eur. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 30-530 sudaryta Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims, projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Nevalstybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 30-503, įvertinus pateiktą paraišką nutarė projekto įgyvendinimui skirti 15000 Eur. Vilniaus administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 30-808 Vilniaus arkivyskupijos Carito projektui „Asmens higienos paslauga socialinės rizikos asmenims“ 2018 metais įgyvendinti skirta 15 000 Eur.

Informuojame, kad organizacijos, dalyvavusios projektų konkurse, apie skirtą/neskirtą finansavimą informuojamos individualiai.