Nevalstybinių organizacijų,teikiančių pagalbos slaugant neįgaliuosius namuose paslaugas, finansavimo 2018 metais projektų vertinimo ir atrankos konkurso rezultatai

Skelbiami nevalstybinių organizacijų, teikiančių pagalbos slaugant neįgaliuosius namuose paslaugas finansavimo 2018 metais projektų vertinimo ir atrankos konkurso rezultatai.

Vilniaus miesto savivaldybės organizuotame nevalstybinių organizacijų, teikiančių pagalbos slaugant neįgaliuosius namuose paslaugas finansavimo 2018 metais projektų konkurse buvo pateikta 1 projektinė paraiška. Prašoma finansuoti projektą suma – 82 288,79 Eur. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 30-565 sudaryta Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbos slaugant neįgaliuosius namuose paslaugas, projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Nevalstybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 30-503, įvertinus pateiktą paraišką nutarė projekto įgyvendinimui skirti 72 500 Eur. Vilniaus administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 30-808 Lietuvos Raudonoji Kryžiaus draugijos Vilniaus skyriaus projektui „Slauga namuose“ 2018 metais įgyvendinti skirta 72 500 Eur.

Organizacijos, dalyvavusios projektų konkurse, apie skirtą/neskirtą finansavimą informuojamos individualiai.