Nevyriausybinių organizacijų (NVO), teikiančių transporto paslaugas asmenims su negalia (arba riboto mobilumo asmenims), projektams įgyvendinti 2024 m. skirta 130 000 Eur

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis 2024 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.30-53/24 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 38 punktu ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų, teikiančių transporto paslaugas asmenims su negalia (arba riboto mobilumo asmenims), projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2024 m. balandžio 3 d. posėdžio protokolą Nr. A17-171/24(3.1.16E-SGS), 2024 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 30-783/24 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų, teikiančių transporto paslaugas asmenims su negalia (arba riboto mobilumo asmenims), projektams 2024 m. įgyvendinti“, Nevyriausybinių organizacijų (NVO), teikiančių transporto paslaugas asmenims su negalia (arba riboto mobilumo asmenims),  projektams įgyvendinti 2024 m. skyrė 130 000 Eur, iš kurių:

  1. Maltos ordino pagalbos tarnybos projektui ,,Maltiečių transporto paslaugos neįgaliesiems ar ribota mobilumą turintiems asmenims 2024″ – 32 000 (trisdešimt du tūkstančius) Eur;
  2. VšĮ „Socialinis taksi“ projektui „Laisvė judėti Socialiniu taksi Vilniaus mieste – 2024“– 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančius) Eur;
  3. VšĮ „Asistentinis taxi“ projektui „Senjorų ir neįgaliųjų nespecializuotas pavėžėjimas lengvaisiais automobiliais (transporto priemonių kodai M1 ir M1SH)“ – 18 000 (aštuoniolika tūkstančių) Eur.