Organizuojamas Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

2020 m. gruodžio 16 d. 13.00 val. organizuojamas nuotolinis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos, sudarytos Vilniaus sudarytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 30-2609/20, posėdis.

Preliminari dienotvarkė:

– Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektų papildomo paraiškų vertinimo suvestinės pristatymas ir galutinis lėšų projektams vykdyti paskirstymas.

 

Kontaktinis asmuo: Komisijos sekretorius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyresnysis specialistas Andrius Arbočius, tel. (8 5) 211 2661, el. p. andrius.arbocius@vilnius.lt