Organizuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

2020 m. gruodžio 7 d. 14.00 val. organizuojamas nuotolinis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos, sudarytos Vilniaus sudarytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 30-2609/20, posėdis.

Preliminari dienotvarkė:

  • Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų vertinimo suvestinės pristatymas ir preliminarus lėšų projektams vykdyti paskirstymas.
  • Kiti klausimai

Pareiškėjų atstovų, kurie pageidauja dalyvauti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdyje, prašome iki 2020 m. gruodžio 4 d. apie savo apsisprendimą informuoti el. paštu: [email protected]