Organizuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 8 d. 13.00 val. organizuojamas nuotolinis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos, sudarytos Vilniaus sudarytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 30-2923/21 posėdis.

Preliminari dienotvarkė:

  • Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų vertinimo suvestinės pristatymas ir preliminarus lėšų projektams vykdyti paskirstymas;
  • Kiti klausimai.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyresnysis specialistas Andrius Arbočius , el. p. [email protected], tel. (8 5) 211 2661