Organizuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 17 d. 10.00 val. organizuojamas nuotolinis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos, sudarytos Vilniaus sudarytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 30-2923/21 posėdis.

Preliminari dienotvarkė:

  • Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų paraiškų vertinimo suvestinės pristatymas ir galutinis lėšų projektams vykdyti paskirstymas.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyresnysis specialistas Andrius Arbočius.

El. p. andrius.arbocius@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2661