Organizuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

 

2021 m. lapkričio 17 d. 13.00 val. organizuojamas nuotolinis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos, sudarytos Vilniaus sudarytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 30-2923/21 posėdis.

Preliminari dienotvarkė:

  • Pateiktų projektų paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo pristatymas ir vertinimas;
  • 2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų paraiškų paskirstymas komisijos nariams.

Norinčių dalyvauti komisijos posėdyje pareiškėjų atstovų, prašome iki 2021 m. lapkričio 16 d. apie tai informuoti el. paštu: andrius.arbocius@vilnius.lt