Pagalba vaikams, likusiems be tėvų globos ir jų globėjams

Džiaugiamės, kad Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyrius tęsia bendradarbiavimą su ESN (Europos socialinis tinklas). Šį kartą mūsų partneriai paskelbė savo tinklalapyje Vilniaus miesto gerąją patirtį, vykdant vaikų globos namų deinstitucionalizaciją.

Mūsų sėkmės istoriją rasite čia: https://www.esn-eu.org/member-stories

Suteikiama pagalba yra itin svarbi siekiant padėti globėjams, kad jie nesijaustų vieniši augindami vaiką.

Vilniaus miesto savivaldybė yra institucija, kuri užtikrina socialinių paslaugų, padedančių jiems gyventi oriai, teikimą vilniečiams. Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Nadežda Buinickienė ESN pasakojo apie Vilniaus mieste teikiamas paslaugas, skirtas vaikams, kuriems reikia tėvų globos, ir apie pagalbą šeimoms ir globėjams.

Penki Vilniaus miesto savivaldybėje esantys globos centrai kiekvienai globėjų šeimai paskiria globos koordinatorių, kuris palaikytų ir padėtų vaiko globos procese. Globos centrai, įgalioti teikti visą reikiamą psichosocialinę pagalbą įvaikiams, globojamiems vaikams bei jų globėjams ar būsimiems globėjams, siekia, kad kiekvienas be tėvų globos likęs vaikas galėtų augti šeimoje.

Teikiama pagalba yra itin svarbi siekiant padėti globėjams nesijausti vienišiems vaiko auginimo kelyje, o parama ypač vertinama krizių metu. Globos koordinatorius ir kiti globos centro specialistai padeda globėjams geriau suprasti vaiko raidos ypatybes, taikyti geriausius auklėjimo būdus ir konstruktyvius konfliktų sprendimus, nes tai yra pagrindiniai šeimos gerovės veiksniai. Globos centrai taip pat rengia mokymus besiruošiantiems tapti globėjais ir įvertinti globėjų teikiamą priežiūrą. Jie dirba su profesionaliais globėjais, Lietuvoje vadinamais „budinčiais globėjais“, ir koordinuoja šių globėjų veiklą.

Suprasdami paslaugos svarbą, užtikriname, kad globos centrų pagalba būtų teikiama nuolat visą globos laikotarpį, kol vaikui sukaks 18 metų, esant poreikiui, su galimybe tęsti iki 21 metų.

ESN suteikė mums paramą ir galimybę dalytis ir keistis vertingomis idėjomis ir mintimis su kitomis šalimis. Dalyvaudami ESN renginiuose, galime pasidalinti savo pasiekimais ir užmegzti įkvepiančią diskusiją savo darbo srityse. Dalyvavimas ESN veikloje mums labai svarbus, nes įgyjame naujų žinių ir kompetencijų, kurios padeda tobulinti socialinių paslaugų organizavimą, valdymą, kokybę, diegti naujus darbo metodus ir naujas inovatyvias paslaugas.