Pasikeitė maksimalūs ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių globos išlaidų finansavimo dydžiai

Pasikeitė maksimalūs ilgalaikiai bei trumpalaikiai socialinės globos išlaidų finansavimo dydžiai tiek senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, tiek asmenims su sunkia negalia.

Maksimalius ilgalaikės / trumpalaikės socialinės globos  išlaidų finansavimo dydis nesikeitė nuo 2017 m., kai tuo tarpu ilgalaikės / trumpalaikės socialinės globos paslaugų vidutinės kainos, lyginant 2017 m. kainas su 2020 m., padidėjo daugiau nei 30 proc. ir dėl to nuolat susiduriama su neapibrėžta situacija dėl apmokėjimų už ilgalaikės / trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

Atlikus paskaičiavimus bei įsivertinus Vilniaus miesto savivaldybės turimus duomenis apie socialinės globos paslaugas vilniečiams teikiančias įstaigas, buvo nustatyta, kad  jose yra apie 90 asmenų, kuriems Savivaldybės mokama dalis viršijo nustatytą ankščiau galiojusį maksimalų ilgalaikės it trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydį.

2020 m. rugsėjo 29 d. vykusiame pasitarime Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, priimtas sprendimas padidinti maksimalius ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžius: senyvo   amžiaus   ir  suaugusiems  asmenims su  negalia iki 19 bazinių socialinių išmokų bei asmenims su sunkia negalia iki 24 bazinių socialinių išmokų.“

Vilniaus miesto savivaldybė yra sudariusi sutartis su daugiau nei 50 socialinės globos namų dėl socialinės globos paslaugų teikimo. Nuo 2017 iki 2020 m. dėl patalpų išlaikymo kaštų, išlaidų medikamentams, minimalios mėnesinės algos didėjimo ir kt. priežasčių socialinės globos įstaigos didino teikiamų socialinės globos paslaugų kainas, kurios per šį laikotarpį didėjo daugiau nei 30 proc. Padidėjus kainoms atsirado skirtumas tarp įstaigos nustatytos socialinės globos kainos ir asmens mokamos dalies bei Savivaldybės nustatyto maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio, nes maksimalus ilgalaikės / trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydis  nesikeitė nuo 2017 m. Šį skirtumą privalo sumokėti asmuo arba jo artimieji, tačiau nereti atvejai kai asmenys, gyvenantys socialinės globos namuose, yra vieniši, jų šeimų nariai  nemokūs, dėl to nuolat susiduriama su neapibrėžta situacija dėl apmokėjimų už ilgalaikės / trumpalaikės socialinės globos paslaugas. Neturint galimybių susidariusius skirtumus susimokėti paslaugų gavėjams bei jų artimiesiems, buvo siūloma apsigyventi socialinės globos namuose, kurių paslaugų įkainis yra žemesnis.