Pasirašyta Vilniaus miesto nakvynės namų rekonstrukcijos sutartis

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto nakvynės namai 2018 m. liepos mėnesį pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0010 „Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija“ sutartį.

Projektas skirtas užtikrinti bendrąsias socialines ir socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos asmenims, sudaryti kokybiškas darbo sąlygas Vilniaus miesto nakvynės namų darbuotojams, rekonstruojant Vilniaus miesto nakvynės namų filialą A. Kojelavičiaus g. 50 bei pastatant priestatą, į kurio patalpas bus perkeltas filialas „Sala“. Vykdant objekto rekonstrukciją, numatomas pastato fasado, cokolio, langų angokraščių, stogo ir kitų išorinių atitvarų šiltinimas, grindų ant grunto šiltinimas, langų keitimas, išorės lauko durų keitimas, karšto ir šalto vandens tiekimo bei nuotekų sistemos rekonstrukcija, šildymo sistemos rekonstrukcija, taip pat aplinkos sutvarkymas. Įgyvendinus projektą, bus pasiekta pastato A energinio efektyvumo klasė. Rekonstruotas pastatas ir sklypas bus pritaikytas žmonėms su negalia. Įgyvendinus projektą, bus pagerintos laikino ir ilgalaikio apnakvindinimo sąlygos ir teikiamų paslaugų kokybė socialiai pažeidžiamiems asmenims bei darbo sąlygos darbuotojams.