Paskirstytos lėšos Globėjų tarnybų konkursą laimėjusiems projektams finansuoti

Paskirstytos lėšos Globėjų tarnybų konkursą laimėjusiems projektams finansuoti

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 30-281 paskirstytos lėšos Globėjų tarnybų konkursą laimėjusiems projektams finansuoti.

Laimėjusio projekto teikėjo pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto įgyvendinimui 2017 metams skiriamas finansavimas
Labdaros ir paramos fondas SOS Vaikų kaimų Lietuvoje draugija „Globėjų tarnyba skirta vaiko ir šeimos gerovės stiprinimui“ 60400 (šešiasdešimt tūkstančių keturi šimtai) Eur.
Viešoji įstaiga „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ „Aš noriu augti šeimoje“ 68200 (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai) Eur.
Viešoji įstaiga SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) „Įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimas ir jiems skirtų paslaugų plėtotė Vilniaus mieste“ 79800 (septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai) Eur.
„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas „Kokybiška vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje: tęstinės Globėjų tarnybos paslaugos Vilniaus mieste“ 67300 (šešiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai) Eur.

Apie konkurso rezultatus visi projektų teikėjai bus informuoti individualiai.