Paskirstytos lėšos Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių transporto paslaugas asmenims su negalia (arba riboto mobilumo asmenims), projektų atrankos konkurso dalyviams

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 30-1920/22 „ Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų, teikiančių transporto paslaugas asmenims su negalia (arba riboto mobilumo asmenims), projektų atrankos konkurso projektams 2022 m. įgyvendinti“ paskirstyto lėšos konkurso dalyviams:

  • viešosios įstaigos „Asistentinis taxi“ projektui „VšĮ „Asistentinis taxi“ individualios paslaugos neįgaliesiems ir senjorams“ – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur;
  • viešosios įstaigos Socialinio taksi projektui „Socialinis taksi“ paslaugos Vilniuje gyvenantiems riboto judumo asmenims“ – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) Eur.

Konkurso tikslas – didinti paslaugų gavėjų grupės mobilumą, suteikiantį galimybes savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Tikslinė grupė – asmenys, kurie dėl amžiaus, ligos ar negalios turi mobilumo problemų.

Paslaugos bus teikiamos asmenims, kuriems Vilniaus miesto Socialinių paslaugų centras pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-07 įsakymu Nr. 30-272/22 patvirtintą „Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą“ įvertino transporto paslaugų poreikį ir skyrė transporto paslaugas bei Paslaugų teikėjui perdavė sprendimus dėl šių paslaugų skyrimo. Paslaugų teikėjas su asmeniu pasirašo transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo sutartis (transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo sutarties formą tvirtina Paslaugų teikėjas). Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui moka paslaugos kainos dalį, kurios nekompensuoja Vilniaus miesto savivaldybė, ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-12-15 sprendimu Nr. 1-1256 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytą mokėjimo už transporto paslaugos dydį“ (Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 11.1. ir 11.2. p.).

Paslaugos skiriamos tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus mieste arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, ir teikiamos 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę asmenims su negalia pritaikytomis transporto priemonėmis.

Plačiau apie transporto paslaugas skaitykite Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro svetainėje.

Telefonas pasiteirauti: 8 670 14645.