Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Patvirtintas 2021 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų planas

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 30-3094/19 „Dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 7 punktu, kuriame nurodyta, kad Socialinių paslaugų skyrius rengia metinį paslaugų subjektų vertinimų planą, kurį tvirtina Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 1 d., ir jį paskelbia viešai Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A15-251/21(2.1.4E-SOP) „Dėl 2021 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų plano tvirtinimo“ patvirtintas 2021 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų planas.

Kviečiame susipažinti su minėtais dokumentais:

1. 2021 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų planas

2. Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašas