Patvirtintas 2021 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų planas

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 30-3094/19 „Dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 7 punktu, kuriame nurodyta, kad Socialinių paslaugų skyrius rengia metinį paslaugų subjektų vertinimų planą, kurį tvirtina Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 1 d., ir jį paskelbia viešai Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A15-251/21(2.1.4E-SOP) „Dėl 2021 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų plano tvirtinimo“ patvirtintas 2021 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų planas.

Kviečiame susipažinti su minėtais dokumentais:

1. 2021 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų planas

2. Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašas