Patvirtintas 2023 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų planas

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 30-3409/22 „Dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir akredituotos socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Bendrųjų socialinių paslaugų ir akredituotos socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašo 7 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus 2023 sausio 24 d. įsakymu Nr. A15-129/23(2.1.4E-SOP) „Dėl 2023 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų plano tvirtinimo“ patvirtintas  2023 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų planas.