Pradedama gyventojų apklausa apie mitybą ir fizinį aktyvumą!

Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, 20 proc. žmogaus sveikatą lemia genetika, 20 proc. aplinka, kurioje gyvename, 10 proc. sveikatos priežiūra ir net 50 proc. sveikatos priklauso nuo gyvensenos (mitybos, fizinio aktyvumo įpročių, sveikatai palankios elgsenos ir pan.).

Siekiant atskleisti esamą gyvensenos situaciją atliekami tyrimai – gyventojų apklausų metu surinkta informacija apdorojama, apibendrinama, apskaičiuojami numatyti rodikliai. Remiantis turimais duomenimis, inicijuojami veiksmai, kurių tikslas – gerinti visuomenės sveikatą.

Lietuvoje 2019 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais 10 apskričių visose savivaldybėse vykdomas suaugusių (19–64 m. amžiaus) ir pagyvenusių (65–75 m. amžiaus) asmenų faktinės mitybos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimas, kurio metu numatoma apklausti apie 3000 atsitiktinės atrankos būdu atrinktų gyventojų, iš jų Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse – per 600 gyventojų.

Šis tyrimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos 2019 m. sausio 14 d. protokolo Nr. LP-9 nutarimu Nr. 1 patvirtintus Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2019 m. veiklos prioritetus.

Šio tyrimo tikslas – anketiniu apklausos būdu ištirti ir įvertinti suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų mitybos įpročius ir faktinę mitybą; išmatavus asmens ūgį ir kūno masę, apskaičiuoti kūno masės indeksą ir įvertinti gyventojų fizinio aktyvumo būklę. Išanalizavus ir įvertinus atlikto tyrimo duomenis bus rengiamos sveikos mitybos bei fizinio aktyvumo skatinimo rekomendacijos, specialistams ir visuomenei organizuojami tinkamos mitybos bei fizinio aktyvumo skatinimo mokymai ir pan.

Analogiški tyrimai Lietuvoje vykdomi nuo 1997 m. kas 5–6 metai. Tyrimo koordinatorius ir duomenų tvarkytojas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Ką reikia žinoti Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių gyventojams?

  • Gyventojų apklausą Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, atlieka – uždarosios akcinės bendrovės „Eurointegracijos projektai“ apklausėjai.
  • Apklausos atlikėjai, užėję į namų ūkį prisistato, pateikia darbuotojo pažymėjimą.
  • Apklausiami atsitiktiniu būdu atrinkti 19–75 metų amžiaus Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių gyventojai.
  • Pagal patvirtintą apklausos organizavimo metodiką apklausa susideda iš dviejų dalių: mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių apklausos ir faktinės mitybos apklausos. Vienas atsitiktinai atrinktas asmuo apklausos metu pildo abi apklausos anketas.
  • Mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių apklausos anketą pildo patys gyventojai – apklausų atlikėjai tik paaiškina, kaip ją užpildyti, ir pabaigoje patikrina, ar į visus klausimus atsakyta. Šios anketos pildymo metu apklausos atlikėjas apklausoje dalyvaujantį asmenį pasveria ir pamatuoja jo ūgį.
  • Faktinės mitybos apklausą interviu būdu su atrinktu asmeniu atlieka apklausos atlikėjas.
  • Anketos anoniminės – nereikia rašyti jokių asmeninių duomenų (pvz.: vardo bei pavardės, asmens kodo). Konfidencialumas garantuojamas. Apklausų atlikėjai gali paprašyti atsakinėjusio žmogaus telefono – jo prašoma apklausų atlikėjų darbo kokybei patikrinti.
  • Gyventojų apklausa vyks 2019 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras prašo Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių gyventojus: jei pas Jus apsilankys apklausų atlikėjai su faktinės mitybos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimo apklausa – maloniai juos priimkite ir atsakykite į pateiktus klausimus. Jūsų nuomonė mums labai svarbi! Jūsų atsakymai leis atskleisti esamų mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių paveikslą, taip pat padės stebėti šių rodiklių pokyčius.

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir linkime būti kuo sveikesniais!

Daugiau informacijos:

Žydra Ikamienė

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Polocko g. 12-2, Vilnius

Tel. (8 5) 2053 416.

Zydra.Ikamiene@vvsb.lt

www.vvsb.lt