Priimamos paraiškos 2016 metų visuomenės sveikatos priemonėms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2016 metų visuomenės sveikatos priemonėms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

1. Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija. Krypties temos:

1.1 nuotolinė pagalba telefonu ir internetu;

1.2. socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų stiprinimas;

1.3. pagalba elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams.

2. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija.

3. Užkrečiamųjų ligų profilaktika. Krypties temos:

3.1. tuberkuliozės profilaktika;

3.2. lytiškai plintančių infekcijų profilaktika ir (arba) vaikų lytinis švietimas;

3.3. odos ligų profilaktika.

4. Psichosocialinė ir fizinės medicinos pagalba vaikams, senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems bei jų artimiesiems ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims.

5. Mobili sveikatos paslaugų ir psichosocialinė pagalba Vilniaus Kirtimų romų tabore.

Smulkesnė informacija teikiama Sveikatos apsaugos skyriuje telefonu 211 2659, el. paštu dovile.bugiene@vilnius.lt (vyr. specialistė Dovilė Bugienė).

Prašome paraiškos originalą su priedais, vieną paraiškos kopiją ir kompiuterinę laikmeną su elektronine priemonės paraiškos kartu su pridedamais dokumentais versija, pateikti užklijuotame voke į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 4 darbo vietą. Ant voko turi būti nurodyta pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Visuomenės sveikatos priemonės paraiška“, prioritetinės krypties, kurią atitinka parengta paraiška, pavadinimas ir teikiamos priemonės pavadinimas. Voką adresuoti Sveikatos apsaugos skyriui.

Paraiškos priimamos iki 2016 m. sausio 29 d. 15 val.

Priemonės bus vertinamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-04 įsakymu Nr. 30-3811 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių finansuojamų administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Visuomenės sveikatos priemonių paraiškų dokumentus galite rasti skelbimo apačioje.

PRIDEDAMA:

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-04 įsakymu Nr. 30-3811 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių finansuojamų administravimo ir finansavimo tvarkos aprašas ir vertinimo kriterijai;

2. Santraukos forma;

3. Paraiškos forma;

4. Pažymų formos.