Priimamos Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių paraiškos

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2017 metų priemonėms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

1. Psichikos sveikatos stiprinimas, patyčių ir smurto prevencija. Krypties temos:

1.1 nuotolinė pagalba telefonu ir internetu;

1.2. pagalba elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams;

1.3. psichologinė pagalba neįgaliems asmenims ir jų artimiesiems.

2. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija.

3. Skiepijimo apimčių didinimas: mokslu pagrįstos informacijos gyventojams teikimas ir sklaida.

4. Lėtinių neinfekcinių ligų ir nutukimo prevencija: sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas.

5. Nelaimingų atsitikimų, traumų ir nukritimų prevencija vyresnio amžiaus asmenims (65+).

6. Uždegiminių ir degeneracinių reumatinių susirgimų ir negalios dėl jų prevencija.

7. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Krypties temos:

7.1. vaikų fizinio aktyvumo skatinimas;

7.2. regos sutrikimų prevencija;

7.3. lytinis švietimas;

7.4. burnos ertmės organų ligų profilaktika.

8. Vyresnio amžiaus asmenų (65+) sveikatos (psichinės, fizinės) išsaugojimo poreikių identifikavimas ir tenkinimas.

9. Psichosocialinė, dvasinė ir medicininė pagalba nepagydoma progresuojančia liga sergantiems asmenims bei jų artimiesiems.

Smulkesnė informacija teikiama Sveikatos apsaugos skyriuje telefonu (8 5) 211 2659, el. paštu dovile.bugiene@vilnius.lt (vyr. specialistė Dovilė Bugienė) ir telefonu (8 5) 211 2755, el. paštu viktorija.turauskyte@vilnius.lt (vyr. specialistė Viktorija Turauskytė).

Prašome paraiškos originalą su priedais, vieną paraiškos kopiją ir kompiuterinę laikmeną su elektronine priemonės paraiškos versija, pateikti viename užklijuotame voke į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 4 darbo vietą. Ant voko turi būti nurodyta pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Visuomenės sveikatos priemonės paraiška“, prioritetinės krypties, kurią atitinka parengta paraiška, pavadinimas ir teikiamos priemonės pavadinimas. Voką adresuoti Sveikatos apsaugos skyriui.

Paraiškos priimamos iki 2017 m. vasario 17 d. 15 val.

Priemonės bus vertinamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-12 įsakymu Nr. 30-52 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių finansuojamų administravimo ir finansavimo tvarkos aprašu.

Visuomenės sveikatos priemonių paraiškų dokumentai:

1. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašas ir vertinimo kriterijai;

2. Santraukos forma;

3. Paraiškos forma;

4. Pažymų formos.