Prisijungėme prie tarptautinio projekto „Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!“

Prisijungėme prie tarptautinio projekto „Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!“

Mūsų institucija kaip asocijuotas partneris prisijungė prie tarptautinio projekto „Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!“. Projektas tęsis iki 2023 08 31. Projektas įgyvendinamas Erasmus+ programos rėmuose. Oficialus projekto partneris, su kuriuo bendradarbiaujame Lietuvoje yra VšĮ Mano šeimos akademija.

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti globėjų ir jais ketinančių tapti asmenų šeimas bei stiprinti ir plėtoti tiek jų, tiek švietėjų ir kitų darbuotojų, dirbančių ir bendradarbiaujančių su minimomis šeimomis kompetencijas. Projekto tikslas įgyvendinamas siekiant:

  • teikti įvairią paramą: akivaizdiniai ir internetiniai mokymai asmenims, dirbančiais su globėjais ir jais ketinančiais tapti, taip pat mokymai globėjų šeimoms. Mokymai vykdomi bendradarbiaujant su užsienio partnerinėmis institucijomis (akivaizdiniai mokymai vyks projekto laikotarpiu Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje);
  • sukurti įrankius padėsiančius tobulinti globos procesus;
  • stiprinti globėjų šeimų įvaizdį ir savitarpio paramą.

Projekto metu numatomi mokymai, seminarai, webinarai globos koordinatorių (asmenų, kurie koordinuoja globos veiklas) bei pačių globėjų. Taip pat numatoma parengti pagalbos vadovą asmenims, atsakingiems už globą; parengti medžiagą apie globą skirtingose partnerių šalyse (supažindinti su įstatyminės bazės dokumentais, atsakyti į dažniausiai būsimiems globėjams kylančius klausimus)

Mūsų institucija projekte dalinsis gerąja praktika, žiniomis, patirtimi su Lietuvos ir užsienio partneriais, prisidės savo žiniomis prie projekto rezultatų kūrimo, dalyvaus mokymuose kaip dalyviai ir kaip lektoriai, viešinime, kad projekto veiklos ir rezultatai būtų žinomi ir kuo labiau prieinami ir naudojami tikslinės grupės.

Daugiau apie projektą: https://consciousparentacademy.com