Projektas „Augu su muzika“ vaikus iš socialinės rizikos šeimų kvies į programos „Muzikinė pieva“ veiklas

Socialinę ir ekonominę atskirtį patiriantys rizikos grupių šeimose augantys vaikai neturi galimybių lankyti specializuotų muzikos mokyklų. Projekto „Augu su muzika“, vykdomo Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos, profesionalių muzikų – soprano Aušros Liutkutės, etnomuzikologo ir akordeonisto Svajūno Ilčiuko, projekto vadovės Linos Ališauskienės, metu vaikai iš Samariečių bendrijos dienos centrų Vilniuje pasiners į programos „Muzikinės pieva“ veiklas: jie bus mokomi individualiai ir grupėse muzikos pradmenų, supažindinami su muzikos mokymusi, profesionaliu atlikimu ir jos pritaikumu kitose meno srityse. Vaikai bandys groti įvairiais muzikos instrumentais – akordeonu, armonika, skudučiais, įvairiais mušamaisiais. Jie bus supažindinti su dainavimo pradmenimis, išmoks balso lavinimo pratimų, dainuoti, akomponuoti. Repertuarą sudarys išskirtinai lietuvių liaudies bei lietuvių autorių kūriniai. Projekte dalyvaujantiems vaikams bus diegiama pilietiškumo ir patriotiškumo samprata, atkreipiamas dėmesys į mūsų šalies ir jos sostinės muzikinį palikimą, vaikai skatinami jį pažinti ir vertinti.

Antroji projekto veiklų dalis – susipažinimas su muzikinėmis įstaigomis, teatrais, muziejais, festivaliais ir ansambliais. Vaikai drauge su mokytojais apsilankys Operos ir baleto teatre, kur susipažins su teatro užkulisiais, scenografijos dirbtuvėmis, klausysis žymių dainininkų ir šokėjų gyvenimo ir kūrybos istorijų ir t.t. Teatro, kino

ir muzikos muziejuje bei M.K.Čiurlionio namuose vaikų grupės dalyvaus muzikiniuose edukaciniuose užsiėmimuose. Projekto dalyviai dalyvaus Kristupo festivalio koncertuose bei liaudiškų šokių kolektyvo „Šoktinis“ repeticijose.

Projektą vainikuos koncertas Vilniaus Samariečių Dienos centruose bei Vilkpėdės slaugos ligoninėje, kur projekte dalyvavę vaikai drauge su mokytojais koncertuos savo bendraamžiams bei ligoniams, juos įtraukdami į visas dainas bei žaidimus.

Projektą remia Vilniaus miesto savivaldybė.

Projekto partneriai:
Lietuvos Samariečių bendrija,
Kristupo festivalis,
liaudiškų šokių kolektyvas „Šoktinis“,
M.K. Čiurlionio namai.