Projektas „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įgyvendinimas Vilniaus miesto savivaldybėje“

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su partneriais nuo 2015 rugsėjo 7 d. įgyvendina projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įgyvendinimas Vilniaus miesto savivaldybėje“.

Projektas finansuojamas pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT-11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“.

Projekto partneriai:

  • Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;
  • VšĮ Antakalnio poliklinika;
  • Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA);
  • University Hospital of North Norway (Norvegijos Karalystė).

Projekto tikslas – sukurti vieningą, kompleksinį, koordinuotą ir jaunimo sveikatos poreikiams pritaikytą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, kuris paskatins jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą bei pagerins visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę.

Įgyvendinant projektą teikiamos paslaugos jaunimui keturiose projekte numatytose srityse (psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos, sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, lytiškai plintančių ligų ir ankstyvo neplanuoto nėštumo bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos).

Projekto vykdymas:

  • VšĮ Antakalnio poliklinikoje 104 kabinete įkurtas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimo centras. Centro koordinatorė Milda Vickutė koordinuoja sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos paslaugų teikimą.
  • Administruojamas Jaunimo sveikatos interneto portalas www.sveikatostinklas.lt, kuriame rengiama, atnaujinama, publikuojama naujausia patikima, ekspertų parengta skirtingoms tikslinėms auditorijoms (specialistams ir jaunimui) pritaikyta informacija sveikatos klausimais.
  • Adaptuojami ir pradedami taikyti algoritmai.
  • Kuriama unikali mokomoji programa, pagrįsta kognityvinės elgesio terapijos principais. Jaunimo sveikatos portale patalpintos programose bus pateikta išsami informacija apie nerimą ir depresinę nuotaiką, pratimai ir informacija, kaip įveikti mintis, trukdančias gerai jaustis, mokoma, kaip spręsti problemas, kaip formuoti bei išlaikyti nerimo ir nuotaikos valdymo įgūdžius. Kuriamose mokomosiose programose tai pat bus patalpinti garso ir vaizdo įrašai. Šiomis programomis savarankiškai nemokamai galės naudotis jaunimas bei specialistai.
  • Planuojami mokymai jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams. Mokymų tikslas – kelti paslaugas teikiančių specialistų kvalifikaciją ir kompetenciją bei prisidėti prie skirtingų šalies sektorių specialistų bendradarbiavimo didinimo sprendžiant jaunimo sveikatos problemas.

Projekto nauda ir laukiami rezultatai:

Numatoma, kad sukurtas ir tinkamai įgyvendintas modelis prisidės prie prie Vilniaus miesto savivaldybės 14-29 metų amžiaus jaunų žmonių (net 23 proc. visų gyventojų) sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, mirtingumo bei sveikatos netolygumų mažinimo ir socialinės bei ekonominės gerovės didinimo.