Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia Vilniaus mieste gyvenančias šeimas, kasdieniame gyvenime susiduriančias su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – šeimas, patyrusias artimo netektį, skyrybas, ligą ir pan., tėvus, susiduriančius su vaikų auginimo/auklėjimo sunkumais, auginančius vaikus su negalia, besilaukiančias moteris, šeimas, slaugančias artimuosius namuose, asmenis, turinčius problemų dėl narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų vartojimo, priklausomus nuo azartinių lošimų, šeimas, patiriančias tarpusavio santykių problemas ar krizes dėl kitų socialinės rizikos veiksnių, kuriems mažinti šeimai reikalinga įvairiapusė pagalba, – prireikus pagalbos, kreiptis dėl kompleksiškai teikiamų paslaugų.

Atsižvelgiant į šeimoje iškilusius sunkumus, šeimai teikiamos kompleksinės paslaugos:
Pozityvios tėvystės mokymai: pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas; saugaus prieraišumo mokymai; specializuoti mokymai tėvams auginantiems vaikus/paauglius;
Psichosocialinė pagalba: individualios konsultacijos; grupinės konsultacijos; šeimos konsultacijos; socialinio darbuotojo konsultacijos; specializuoti saugumo mokymai 7-14 m. vaikams; emocinė pagalba vaikams; individualios konsultacijos paaugliams; grupinės konsultacijos paaugliams;
Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos: paramos grupės; šeimų stovyklos; paskaitos aktualiomis šeimai temomis;
Mediacijos paslaugos;
Vaikų priežiūros paslaugos (tuo metu kai tėvai dalyvauja vienoje iš projekto veiklų).

Visos paslaugos šeimoms teikiamos nemokamai.

Vilniaus miesto savivaldybė kompleksines paslaugos šeimai organizuoja įgyvendindama projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Kompleksines paslaugas šeimai teikia projekto partneriai – Vilniaus miesto socialinės paramos centras, VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, VšĮ Paramos vaikams centras, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, ir VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai).

Dėl kompleksinių paslaugų šeimai gavimo, prašome kreiptis į Bendruomeninius šeimos namus, kurių darbuotojai konsultuoja šeimas dėl kompleksiškai teikiamų paslaugų, atlieka šeimos poreikių/ problemų identifikavimą ir nukreipia į projekto partnerius – paslaugų teikėjus:

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

Adresas

Telefono Nr.

Darbo valandos

Adresas

Telefono Nr.

Darbo valandos

Odminių g. 3, 209 kab.

(8 5) 212 5704

I-II 14.30 – 16.30 val. *

III 11:00 – 13.00 val. *

IV 14.30 – 16.30 val. *

V 11.00 – 13.00 val. *

Paberžės g. 6A., 2 kab.

(8 5) 246 3521

I-II ir IV 15.30 – 17.30 val.

III 09.30 – 11.30 val. *

V 14.15- 16.15 val. *

Vilniaus g. 6, 207 kab. Grigiškės

(8 5) 243 2880

I – IV 15.00 – 17.00 val.*

V 13.15 – 15.15 val. *

Vydūno g. 15,

2 kab.

(8 5) 230 7034

I-IV 12.15 – 14.15 val. *

V 8.30 – 10.30 val. *

Žirmūnų g. 143, 116 kab.

867017443

I -IV 14.30 – 16.30 val. *

V 13.15 – 15.15 val. *

Kauno g. 3,

511 kab.

(8 5) 213 3710

I-IV 15.30 – 17.30 val. *

V 13.45 – 15.45 val. *

Kalvarijų g. 156, 6 kab.

(8 5) 272 2972

I-V 12.15 – 14.15 val. *

SOTAS

Kalvarijų g. 159, 3 kab.

(8 5) 212 1453, 868576331

I-V 9.00 – 17:00 val. **

Vilniaus arkivyskupijos Caritas Odminių g. 12,

865085094

I – V 9.00 – 16.00 val.

Pal. J.Matulaičio šeimos pagalbos centras, Matulaičio al. 3, 3 aukšt.

869185822

I-V 10.00-18.00 val. **

* Konsultacijos telefonu teikiamos nuo 7.30 iki 16.30 val. Iš anksto suderinus konsultacijos laiką, ji gali būti teikiama iki 18.30 val.


**
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.

Daugiau informacijos gali suteikti Anastasija Pydyk BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių programų koordinatorė, Kauno g. 3, 511 kab., el. paštas a.pydyk@spcentras.lt