Projektas „VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtra Vilniaus mieste“

Vilniaus miesto  savsavivaldybėje sergamumas tuberkulioze ypač paplitęs ir kiekvienais metais susirgimų tuberkulioze registruojama vis daugiau. Esminė tuberkuliozės plitimo problema yra ta, kad apie 30 proc. visų tuberkulioze sergančių pacientų yra nuolatinio darbo neturintys asmenys, kurie dėl motyvacijos ar socialinės paramos stokos, pažeidžia ar nutraukia gydymo kursą, o nebaigtas gydymas yra viena pagrindinių priežasčių, sąlygojančių atsparios vaistams tuberkuliozės formos užkrato plitimą. Kovai su tuberkulioze 2017 m. VšĮ Centro poliklinikoje buvo įkurtas Vilniaus m. sav. tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (toliau – DOTS) kabinetas. Siekiant suvaldyti tuberkuliozės plitimą VšĮ Centro poliklinika inicijavo projektą „VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtra Vilniaus mieste“, kurio tikslas – asmenų sergamumo tuberkulioze, mirtingumo nuo tuberkuliozės ir atsparios vaistams tuberkuliozės formos plitimo Vilniaus m. sav. mažinimas. Projekto uždavinys – gerinti DOTS kabineto paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams. Projekto tikslinė grupė – prie Vilniaus m. sav. pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų prisirašę pacientai ir Vilniuje esantys, nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asmenys, kuriems paskirtas DOTS. Numatoma projekto nauda – siekiant išspręsti tuberkuliozės plitimo problemą, vykdant projektą bus įgyvendintos socialinės priemonės (maisto kortelių ir transporto bilietų išlaidų kompensavimas, informacijos apie tuberkuliozės gydymo nutraukimo žalą suteikimas, DOTS paslaugų teikimas ir kontrolė nuvykus pas pacientą ir pan.), pagerinsiančios DOTS kabineto paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, efektyvinsiančios tuberkuliozės ambulatorinį gydymą ir tuo pačiu sumažinsiančios nebaigtų gydymų skaičių ir atsparios vaistams tuberkuliozės plitimą bei sudarysiančios prielaidas ilgesniam ir kokybiškesniam sergančiųjų tuberkulioze asmenų gyvenimui, mažesnei priešlaikinių mirčių bei socialinės atskirties ir skurdo rizikai. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.