Projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ per metus dalyvavo 2850 asmenų

 

2017 metais sostinėje pradėtas vykdyti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“. Jis yra skirtas šeimoms, patiriančioms įvairias sudėtingas situacijas kasdienėje aplinkoje. Projekte dirbantys specialistai siekia padėti šeimoms įveikti sunkumus ir kurti pozityvią šeimos raidą. Skaičiuojama, kad per metus projekto veiklose sudalyvavo net 2850 asmenų.

Projekto tikslas – šeimų gyvenimo kokybės gerinimas

Praėjusiais metais Vilniuje pradėtas vykdyti Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmo programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ finansuojamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“. Projektas skirtas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, kurios kasdieniame gyvenime susiduria su įvairiais sunkumais ir iššūkiais – besilaukiančioms moterims, tėvams, auginantiems vaikus su negalia, šeimoms, slaugančioms artimuosius namuose, asmenims, turintiems problemų dėl narkotinių medžiagų, priklausomiems nuo azartinių lošimų, patyrusiems artimojo netektį, skyrybas, ligas ir pan. Projekto tikslas – užtikrinti pozityvią šeimos raidą ir prisidėti prie gyvenimo kokybės gerinimo, suteikti projekte dalyvaujančioms šeimoms įgūdžių savarankiškai įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, pasirūpinti savo šeimos gerove.

2017–2018 metais projekte nemokamas paslaugas šeimoms teikė 62 socialiniai darbuotojai, 29 psichologai, 6 užimtumo specialistai ir 2 mediatoriai. Siekdama efektyvesnio rezultato, projektą vykdanti Vilniaus miesto savivaldybės administracija bendradarbiauja su biudžetine įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centru, Vilniaus arkivyskupijos Caritu, viešosiomis įstaigomis „Vilniaus SOS vaikų kaimas“, „SOTAS“ (socialinės tarnystės savanoriais), Paramos vaikams centru, Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centru.

Gausios projektų partnerių teikiamos paslaugos

Per metus prie projekto įgyvendinimo prisidedantys partneriai sudėtingas situacijas patyrusioms šeimoms pasiūlė net 17 skirtingo pobūdžio paslaugų. Kaip ir numatyta projekto apraše, paslaugų teikimas koordinuojamas ir administruojamas taikant vieno langelio principą.

Projekto metu aktyviai vykdyti pozityvios tėvystės mokymai, kuriais siekiama ugdyti tėvystės įgūdžius – tėvams buvo suteikiamos žinios apie tinkamą vaiko elgesio skatinimą, gero pavyzdžio šeimoje svarbą ir aiškų taisyklių nustatymą, siekiant ugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes. Vykdyti saugaus prieraišumo mokymai, kurių tikslas – padėti besilaukiančioms ir neseniai pagimdžiusioms moterims bei jų partneriams sukurti saugų ir stiprų ryšį tarp tėvų ir kūdikio. Taip pat buvo organizuojami mokymai, skirti tėvams, auginantiems 1–3 metų vaikus, ir tėvams, auginantiems paauglius.

Šeimoms, turinčioms tam tikrų bėdų ar kurioms iškyla krizinių situacijų, buvo siūloma psichologinė pagalba: individualios konsultacijos, kuriose pagal poreikį aptariamos išgyvenamos problemos; taip pat buvo vykdomos grupinės bei šeimos konsultacijos; tokio pat pobūdžio susitikimai buvo organizuojami ir paaugliams, turintiems polinkį į delinkventinį elgesį ar patiriantiems patyčias; siekiant įvertinti šeimų poreikius buvo siūlomos socialinių darbuotojų konsultacijos, na, o orientuojantis į vaikus bei jų elgesį rengti specializuoti saugumo mokymai 7–14 metų vaikiams, taip pat emocinės pagalbos kursai.

Didelis dėmesys skirtas šeimos įgūdžių ugdymui – buvo organizuojamos paramos grupės, taip pat šeimų stovyklos, kurių metu dalyvaujant įvairiuose užsiėmimuose ir seminaruose buvo ugdoma darni šeimos aplinka. Projekte dalyvaujančioms šeimoms pagal poreikį organizuotos paskaitos aktualiomis temomis, tokiomis kaip: bendruomeniškumas, kultūrinio ir socialinio gyvenimo svarba ir pan.

Specialistai šeimoms, kurioms reikalingas neteisminis civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas, teikė mediacijos ir vaikų priežiūros paslaugas.

Per metus projekte dalyvavo net 2850 asmenų

Apžvelgus projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ 2017–2018 metų veiklos rezultatus pastebėta, kad jame dalyvauja žmonės, kasdieniame gyvenime susiduriantys su įvairiomis probleminėmis ar krizinėmis situacijomis. Dalyviai – sąmoningi žmonės, kurie ryžtasi kreiptis pagalbos į specialistus ir taip užkirsti kelią didesnėms problemoms.

Per metus sostinėje vykdytame projekte iš viso dalyvavo net 2850 asmenų, kurių didesnė dalis – moterys. Pagrindinės paslaugų gavėjos galėtų būti apibūdinamos kaip 31–39 metų, išsilavinusios ir dirbančios moterys, neretai nepriklausančios jokiai socialiai pažeidžiamai grupei. Taip pat kaip ir tokį pat statusą turintys vyrai, nors jų projekte dalyvavo kiek mažiau. Kaip nemažą dalį projekto paslaugų gavėjų galima išskirti ir jaunus, vis dar mokykloje besimokančius, 7–13 metų vaikus. Verta paminėti, kad projekte dalyvavo ir vyresnio amžiaus žmonės, keliems iš jų net daugiau nei 80 metų.

Tarp paslaugų gavėjų buvo ir įvairioms grupėms priklausančių žmonių – nedirbančių asmenų, priskiriamų prie socialinių, kultūrinių, religinių ar tautinių mažumų, neįgalių asmenų, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų ir pan. Galima teigti, kad projekto metu teikiamos paslaugos – reikalingos, naudingos ir prasmingos įvairias pajamas gaunantiems, skirtingą išsilavinimą ar socialinį statusą turintiems žmonėms.

Projektas „Kompleksinių paslaugų teikimas Vilniaus mieste“, finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros lėšomis, bus vykdomas iki 2021 metų. Jame teikiamos paslaugos – nemokamos. Daugiau informacijos gali suteikti Anastasija Pydyk , biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių programų koordinatorė, Kauno g. 3, 511 kab., el. paštas a.pydyk@spcentras.lt .