Ramina socialinių būstų nuomininkus – didelių sąskaitų išsigąsti nereikia. Išaiškino, kuo skiriasi socialinis ir savivaldybės būstai

Pastebėjusi pastarosiomis dienomis kilusį nerimą dėl savivaldybės ir socialinių būstų nuomos kainų pokyčių, šių būstų administravimu Vilniuje besirūpinanti Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ skuba nuomininkus nuraminti – didelių sąskaitų išsigąsti nereikia, jos bus perskaičiuotos gyventojams pateikus pajamų ir turto deklaracijas už 2022 m.

Iki to laiko gyventojai, neapmokėję nuomos kainos skirtumo lyginant su praėjusio laikotarpio sąskaita, nebus iškeldinti iš būstų. Pavyzdžiui, jei socialinio būsto gyventojas mokėdavo 79 Eur, tačiau metų pradžioje gavo 386 Eur sąskaitą, jis ir toliau gali mokėti 79 Eur iki balandžio 30 d., kol deklaruos pajamas, ir mokestis bus perskaičiuotas.

Taip pat SĮ „Vilniaus miesto būstas“ paaiškina, kuo skiriasi savivaldybės būstai nuo socialinių būstų (mat pastebima, jog šios skirtingos sąvokos neretai tapatinamos ir painiojamos), jų kainų pokyčius bei pataria gyventojams, kokias jie turi galimybes susimažinti nuomos kainas.

Socialinių būstų nuomos kainų pokyčiai

Socialinis būstas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas, įtrauktas į Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą. Jis skirtas kaip laikina pagalba mažas pajamas gaunantiems ir savo būsto neturintiems gyventojams, kol jie „atsistos ant kojų“. Socialinis būstas nėra nemokamas, už jo nuomą yra mokamas socialinio būsto nuomos mokestis, kurio apskaičiavimo formulę nustato Vyriausybė.

Socialinis būstas nuomojamas eilės tvarka gyventojams, kurie yra įrašyti į socialinio būsto laukiančiųjų sąrašą, bet tam tikrais išimtiniais atvejais, nurodytais Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, socialinis būstas gali būti išnuomotas ir be eilės. Prie socialinio būsto nepriskiriami savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kurių nuomos mokestis skiriasi.

Pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą teisę į socialinio būsto nuomą turi gyventojai ir šeimos, kurie:

  • Lietuvoje neturi nuosavo būsto arba jų nuosavas būstas yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc., arba jų nuosavo būsto vienam gyventojui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas yra mažesnis kaip 10 kv. m. (arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
  • Savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Vilniaus mieste arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
  • Yra deklaravę (deklaracijos forma FR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus ir jų vertė neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų dydžių (vertinamos tik grynosios („į rankas“) metinės pajamos, atskaičius pajamų ir „Sodros“ mokesčius. Lentelėje jos nurodytos pirmuose stulpeliuose „Pajamos“ ir „Turtas“. O kai nuomininkai jau gyvena būste, teisę į jį turi, kai jų pajamos ir turtas įstatyme numatytais atvejais viršija ne daugiau, kaip 35 ar 50 proc. jų turto ar pajamų):

Socialinio būsto nuomininkai jau žino, kad socialinio būsto gavimas ir jo tolimesnė nuoma yra susieta su jų gaunamomis pajamomis, turimu turtu ir savo būsto neturėjimu, todėl kasmet Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaruoja savo pajamas ir turtą už praėjusius kalendorinius metus. Reikalavimas deklaruoti pajamas ir turtą atsirado dar 2003 metais po įstatymų pokyčių.

Daugiausiai nerimo pastaruoju metu sukėlę socialinio būsto nuomos kainų pasikeitimai nuomininkus išgąsdino dėl to, kad gyventojai šiais metais dar nėra pateikę savo pajamų ir turto deklaracijų už 2022 metus (arba tam tikrais atvejais deklaracijos dar galėjo būti nespėtos patikrinti iki sąskaitų išsiuntimo) ir šitaip nėra pasitvirtinę savo teisės į socialinį būstą. Kol gyventojai deklaracijų nėra pateikę, SĮ „Vilniaus miesto būstas“ negali įsitikinti, kad gyventojai vis dar atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus reikalavimus ir yra išlaikę savo teisę į jiems išnuomotą socialinį būstą, tol preziumuojama, kad gyventojai neturi teisės į šiuos būstus. Dėl to automatiškai ir nuomos kaina yra pritaikoma ne socialinio būsto, o skaičiuojamas „pilnas“ (rinkos nuomos kainą atitinkantis) nuomos mokestis. Pavyzdžiui, už 46 kv. m. būstą Naujamiestyje vietoj 79 Eur socialinio būsto nuomos gyventojui mokėti paskaičiuojama 386 Eur.

Tačiau SĮ „Vilniaus miesto būstas“ skuba nuraminti socialinių būstų nuomininkus – neapmokėjusieji nuomos kainos „prieaugio“ tikrai nebus iškeldinami. Kaip ir kasmet, gyventojams tiesiog reikia iš naujo pasitvirtinti teisę į socialinį būstą deklaruojant savo pajamas bei turtą. Kai teisė į socialinį būstą bus patvirtinta, didelės sąskaitos už praėjusį laikotarpį, nuo 2023 m. sausio 1 d., bus perskaičiuotos, taigi, gyventojai vėl mokės socialinio būsto nuomos mokestį. Tokia praktika buvo taikoma ilgą laiką, bet šiuo metu kaip tik yra peržiūrima ir ieškoma būdų pertvarkyti visą procesą, kad SĮ „Vilniaus miesto būstas“ klientai patirtų kuo mažiau nepatogumų.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ vertina teisines, technologines bei finansines galimybes taikyti socialinio būsto nuomos mokestį (ne „pilną“ kainą) iki balandžio 30 d., kol pasibaigs deklaracijų pateikimo terminas. Vėliau, nustačius teisę į socialinio būsto nuomą, toliau bus pratęstas socialinio būsto nuomos kainos skaičiavimas, o gyventojams, kurie nepateiktų deklaracijų laiku arba kurių pajamos ar turtas viršytų nustatytus dydžius, bus pritaikyta „pilna“ kaina nuo metų pradžios (pridedant kainų skirtumą).

Svarbu pažymėti, kad dėl pajamų ir turto deklaravimo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ specialistai socialinio būsto nuomininkams kasmet primena siųsdami raštus, SMS trumpąsias žinutes, skelbdami informaciją savo interneto svetainėje www.vmb.lt. Visgi, nors visi nuomininkai ir žino, kad turi deklaruoti pajamas ir turtą, tačiau visada metų pradžioje sulaukę didesnių sąskaitų kreipiasi į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pasitikslinti, kodėl taip nutiko.

Savivaldybės būstų nuomos kainų pokyčiai

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atkreipia dėmesį, kad savivaldybės būstai nėra socialiniai būstai, jie yra nuomojami skirtingomis sąlygomis. Be to, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta, kad savivaldybės būstų nuomos kaina prilyginama rinkos nuomos kainai.

Savivaldybės būstas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis nustatyta kaip gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), įtrauktas į Savivaldybės būsto fondo sąrašą.

Prie savivaldybės būstų priskiriami būstai, kurių nuomos sutartys yra sudarytos iki 2002 m. gruodžio 31 d. pagal LR gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą arba vykdant valstybės garantiją (padovanojus savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą), arba grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, įrašytiems į savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą sąrašą ir kt. Taip pat prie savivaldybės būstų priskiriami būstai, kurių nuomos sutartys iš socialinio būsto sutarties būna perrašomos į naują terminuotą savivaldybės būsto nuomos sutartį – taip elgiamasi tam tikrais įstatyme nustatytais atvejais, kai socialinio būsto nuomininko deklaruotas turtas ir / ar pajamos viršija nustatytus dydžius.

Kiekvienų metų sausio 1 dieną keičiasi savivaldybės ir socialinio būsto nuomos mokesčiams įtaką darantys VĮ „Registrų centras“ direktoriaus įsakymu tvirtinami koeficientai – vietovės pataisos koeficientas (Kv) pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę bei gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinė statybos vertė (Vsv). Kadangi šie koeficientai gana nemažai padidėjo, atitinkamai padidėjo ir būsto nuomos mokestis.

Apie šiuos pasikeitimus nuomininkai yra informuojami kiekvienų metų pabaigoje. Pavyzdžiui, kai keitėsi rinkos pataisos koeficientas, 2021 metais SĮ „Vilniaus miesto būstas“ specialistai skambino kiekvienam savivaldybės būsto nuomininkui asmeniškai ir informavo, kas keisis. 2022 metais informacija gyventojams buvo siunčiama raštu, patalpinta mokėjimo už nuomą pranešimuose, skelbiama miesto viešojo transporto ekranuose bei Vilniaus miesto savivaldybės priimamajame.

Nors socialinio būsto nuomos kainai (kurios negalima maišyti su savivaldybės būsto nuomos kaina) minėtų koeficientų pasikeitimas padarė nemažos įtakos, tačiau didžiausias kainos pokytis vis tiek priklauso nuo to, ar socialinio būsto gyventojas yra pateikęs pajamų ir turto deklaraciją ir ar jam yra nustatyta teisė į socialinio būsto nuomą. Jei ši teisė nustatyta, tuomet nuomininkui taikomas socialinio būsto nuomos mokestis, kuris yra gerokai mažesnis nei savivaldybės būsto nuomos kaina ar rinkoje taikoma kaina.

Nuomos kainą galima sumažinti

Savivaldybės būsto nuomininkai turi galimybę nuomos kainą susimažinti. 50 proc. kaina sumažinama pateikusiems pajamų ir turto deklaraciją (FR0001) ir įrodžiusiems, kad jų pajamos ir turtas atitinka įstatyme nustatytus dydžius:

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas taip pat reglamentuoja, kad jeigu nuomininkai Lietuvoje neturi kito nuosavo būsto ir yra pateikę savo pajamų ir turto deklaracijas ir neviršija nustatytų dydžių (nurodyti lentelėje žemiau) bei priklauso tam tikrai įstatyme įvardytai kategorijai (pavyzdžiui, gyventojui iki pensijos yra likę 5 ar mažiau metų, jis yra vienišas, neįgalusis, politinis kalinys / tremtinys, daugiavaikė šeima, vienas augina vaiką), tuomet savivaldybės būsto nuomos kaina negali viršyti nustatytos socialinio būsto nuomos kainos daugiau kaip 20 proc.

Savivaldybės būsto nuomos kainą galima sumažinti ir savivaldybės būsto nuomos sutartį perrašius į socialinio būsto nuomos sutartį – tokiu atveju nuomininkai mokės socialiniams būstams taikomą kainą. Tačiau tuomet jiems kasmet reikės deklaruoti pajamas ir turtą, kurie negalės viršyti įstatyme nustatytų dydžių (nurodyti lentelėje žemiau). Be to, sudarydami socialinio būsto nuomos sutartį, nuomininkai praranda teisę privatizuoti savivaldybės būstą.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ specialistai pateikia pavyzdį, kaip gali skirtis to paties buto nuomos kaina, priklausomai nuo jam taikomų nuomos sąlygų. Pavyzdžiui, Naujamiestyje esančio 46 kv. m. savivaldybės būsto nuomos kaina yra 386,28 Eur. Tačiau, jeigu nuomininkas sudaro socialinio būsto nuomos sutartį, tada nuomos kaina sumažėja iki 79,48 Eur. Jei gyventojas pateikia savo deklaraciją ir jeigu jo pajamų ir turto dydžiai neviršija nuomos mokesčio dalies kompensacijoms taikomų dydžių, tada nuomos mokestis sumažėja perpus – iki 193,14 Eur. O kai nuomininkas priklauso įstatyme įvardintoms kategorijoms (yra neįgalusis, politinis kalinys / tremtinys, daugiavaikė šeima ir pan.), kurios gali mokėti panašią į socialinio būsto nuomos kainą su 20 proc. priskaičiavimu, tuomet nuomos kaina sumažėja iki 95,38 Eur.

Šiuo metu Socialinio būsto fonde yra 1183 būstai, Savivaldybės būsto fonde – 2152 būstai. Iš viso Socialinio ir Savivaldybės būstų fondą sudaro 3335 būstai. Ne visi šie būstai yra apgyvendinti – laisvi butai remontuojami ir siūlomi gyventojams iš socialinio būsto eilės arba į juos perkeliami gyventojai iš kitų netinkamų gyventi būstų (pavyzdžiui, kurie yra be vandentiekio, kanalizacijos, centrinio šildymo ir t. t.).

Galima pasinaudoti nuomos kompensacija

Socialinio būsto laukiančių asmenų mažėja – jei 2015 metais socialinio būsto eilėje laukė 6809 gyventojai, tai 2022 metais – 1606. Laukiantieji socialinio būsto gali naudotis kita SĮ „Vilniaus miesto būstas“ teikiama paramos forma – būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija. Nemažai – net apie 70 proc. – laukiančiųjų eilėje ir naudojasi kitomis paramos formomis.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ specialistai pažymi, kad nuomos mokesčio dalies kompensacijos, kai būstas išsinuomojamas rinkoje, o nuomininkui gali būti kompensuojamas nuomos mokestis ar dalis jo, yra gerokai greitesnė ir patogesnė paramos forma – gyventojas gali laisviau rinktis būstą rinkoje, atitinkantį jo ar šeimos poreikį, sklandžiau integruotis į aplinką bei gauti paramą nelaukdamas keletą metų socialinio būsto eilėje.

Daugiau informacijos apie šią paramos formą galima rasti www.vmb.lt.