Savivaldybėje vyks konferencija „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“

Vilniaus m. savivaldybės tarybos visuomeninė Visuomenės sveikatos komisija kviečia Jus į konferenciją „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“, kuri įvyks kovo 22 d. 10 val. savivaldybės Tarybos posėdžių salėje.

Konferencijos „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“ programa
2019 m. kovo 22 d. Vilniaus miesto Savivaldybės Tarybos posėdžių salė

Organizatoriai: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninė Visuomenės sveikatos  komisija, Vilniaus Santariškių konsultacinis – mokymo centras

Dalyviai: Vilniaus miesto bendrojo  ir ikimokyklinio  ugdymo įstaigų vadovai ar jų pavaduotojai.

10:00 – 10:30         Registracija.

10:30 – 10:45          Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis.
Vilniaus miesto savivaldybės atstovas.

10:45 – 11:10           Švietimo politikos aktualijos.
Dr. Algirdas Monkevičius, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministras.

11:10 – 11:30          Nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo svarba žmogaus gyvenime.
Dr. Daiva Šukyte, Socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorė.

11:30 – 11:50           Mokykla – geriausia vieta vaikų psichikos sveikatos užtikrinimui.
Linas  Slušnys,  vaikų ir paauglių psichiatras.

11:50 – 12:10           Mąstymo keitimas, taikant neuroedukacinių metodų sistemą.
Marija Mendelė- Leliugienė, VšĮ  Asmenybės ugdymo instituto ,,RAFAELIS“ įkūrėja, socialinės politikos ekspertė. 

12:10 – 12:40           Kavos pertrauka.

12:40 – 12:50           Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo akredituotos programos „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“ pristatymas.
Stanislava Cvirkienė, programos vadovė, Vilniaus savivaldybės tarybos visuomeninės Visuomenės sveikatos komisijos pirmininkė.

12:50 – 13:05           Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo mokymai mokyklos bendruomenėje privalumai.
Edmundas Grigaliūnas, Vilniaus mokyklų vadovų asociacijos pirmininkas.

13:05 – 13:30           Konferencijos apibendrinimas, rezoliucijos priėmimas. Pažymėjimų įteikimas.