ŠEIMOS GYDYTOJO INSTITUCIJOS FINANSAVIMAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS

Siekdama pagerinti šeimos gydytojų teikiamų paslaugų prieinamumą (sumažinti pacientų laukimo eiles vizitams, prailginti vizitams skiriamą laiką – sudaryti galimybes vieno vizito metu kokybiškiau išspręsti paciento sveikatos problemas),  sustabdyti šeimos gydytojų ir slaugytojų migravimą į užsienio valstybes ir pritraukti kvalifikuotus sveikatos priežiūros specialistus sudarant jiems patrauklesnes darbo sąlygas Vilniaus miesto savivaldybė  nuo  2018 m. birželio mėn. vykdo  Šeimos gydytojo institucijos finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis programą (toliau – Programa). Su Šeimos gydytojo institucijos finansavimo tvarkos aprašu galima susipažinti  https://aktai.vilnius.lt/document/30308032

Pageidavimą dalyvauti Programoje yra pareiškusios ir joje dalyvauja 13 pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (toliau – PAASPĮ): Lazdynų, Antakalnio, Centro, Šeškinės, Naujosios Vilnios, Naujininkų poliklinikos, Grigiškių sveikatos priežiūros centras, Vilniaus miesto klinikinė ligoninės poliklinika, Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, UAB „Vilniaus sveikatos namai“, UAB „Alicija ir partneriai“ ir UAB Sveikatos centras „Gilės“.

Iš viso Vilniaus mieste paslaugas teikiančiose PAASPĮ paslaugas teikia ~570 šeimos gydytojų, vidaus ligų gydytojų ir vaikų ligų gydytojų (toliau – ŠG), prie PAASPĮ yra prisirašę ~ 620000 privalomuoju sveikatos draudimu draustų gyventojų, Programoje dalyvauja ~ 353 ŠG, kurie paslaugas teikia ~ 470000  draustų gyventojų (Programos eigoje ŠG ir gyventojų skaičius nuolat kinta).

Programos laikotarpiu  2018–2020 m. šeimos gydytojo institucijai finansuoti iš viso skirta 13 685 384 Eur. Didžioji dalis lėšų skirta ŠG ir su jais dirbančių slaugytojų priedams prie atlyginimo išmokėti, dalis šių lėšų (apie 15 proc.) panaudotos šeimos gydytojo komandos paslaugas teikiančių  specialistų  priedams išmokėti, darbo sąlygoms gerinti (medicininei įrangai, medicinos priemonėms, inventoriui įsigyti) ir kitoms reikmėms. Programa tęsiama ir 2021 m.

Finansavimas ŠG ir su jais dirbantiems slaugytojams yra skiriamas už pasiektus veiklos rodiklius:

Vizito pas gydytoją laukimo trukmės rodiklį, kuomet visiems pacientams yra sudaryta galimybė užsiregistruoti ir patekti pas ŠG per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi į PAASPĮ dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų dienos;

Vizito pas gydytoją trukmės rodiklį, kuomet vieno paciento pirminiam vizitui pas ŠG skiriamas laikas yra ne trumpesnis nei 15 min.;

Gydytojo darbo laiko trukmės rodiklį, kuomet ŠG darbo laiko trukmė (etatinis krūvis) turi būti proporcinga prisirašiusių apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų skaičiui.

Visi veiklos rodikliai monitoruojami Vilniaus miesto savivaldybės duomenų stebėjimo informacinėje sistemoje į kurią duomenys perduodami iš PAASPĮ informacinių sistemų. Veiklos rodiklių pokyčiai iki prasidedant ir prasidėjus Programai atvaizduoti diagramoje „Veiklos rodiklių dinamika“.

Vilniaus miesto savivaldybei skyrus finansavimą ŠG ir su jais dirbantiems slaugytojams darbo užmokestis ŠG vidutiniškai padidėjo vidutiniškai 27 proc. (vidutiniškai 400 Eur „į rankas“ dirbant 1 etato krūviu), slaugytojams – vidutiniškai 30 proc. (vidutiniškai 240 Eur „į rankas“ dirbant 1 etato krūviu). PAASPĮ ŠG ir su jais dirbančių slaugytojų darbo užmokesčio pokyčius žr.  pateiktose diagramose: Diagramos