Šeimos gydytojo institucijos finansavimas

Siekdama spręsti šeimos medicinoje susidariusias problemas (laukimo eilės patekti pas šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytojus, nepakankamas pacientui vizito metu skiriamas laikas jo sveikatos problemoms spręsti, didelis gydytojų darbo krūvis, nepakankamas jų teikiamų paslaugų finansavimas, sveikatos priežiūros specialistų trūkumas) ir užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams galimybę gauti visapusiškas, prieinamas, kokybiškas ir saugias šeimos medicinos paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė skirti papildomą finansavimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms šeimos medicinos paslaugas (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-11 sprendimas Nr. 1-1471 „Dėl šeimos gydytojo institucijos finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir šiuo sprendimu patvirtintas Šeimos gydytojo institucijos finansavimo tvarkos aprašas (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-05-23 sprendimo Nr. 1-1544 redakcija).

Kviečiame pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, atitinkančias minėtu sprendimu patvirtintame Šeimos gydytojo institucijos finansavimo tvarkos apraše nurodytus kriterijus, teikti laisvos formos prašymus dėl papildomo finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui. Prie teikiamo prašymo prašome pridėti užpildytą Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, pageidaujančios gauti Vilniaus miesto savivaldybės šeimos gydytojo institucijos finansavimą, veiklos deklaraciją (rasite čia).

Su teisės aktais galite susipažint i čia ir čia.