Skelbiamas 2016 m. Sveikatos programų paraiškų priėmimas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius priima Sveikatos programų paraiškas 2016 metų finansavimui gauti.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžios sveikatos priežiūros įstaigos.

Kviečiame teikti sveikatos programų paraiškas pagal nurodytas prioritetines sritis:

1. Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija.

2. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija.

3. Užkrečiamųjų ligų profilaktika. Srities temos:

3.1. tuberkuliozės profilaktika;

3.2. lytiškai plintančių infekcijų profilaktika;

3.3. odos ligų profilaktika.

4. Psichosocialinė ir fizinės medicinos pagalba vaikams, senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems bei jų artimiesiems ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims.

5. Mobili sveikatos paslaugų ir psichosocialinė pagalba Vilniaus Kirtimų romų tabore.

6. Vaikų sveikatos stiprinimas. Srities temos:

6.1. sveikos mitybos propagavimas;

6.2. lytinis švietimas;

6.3. pagalba elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams.

7. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas.

Smulkesnė informacija teikiama Sveikatos apsaugos skyriuje telefonu 211 2659, el. paštu dovile.bugiene@vilnius.lt (vyr. specialistė Dovilė Bugienė).

Prašome paraiškos originalą ir skaitmeninę laikmeną su elektronine paraiškos versija, pateikti viename užklijuotame voke į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 4 darbo vietą. Ant voko turi būti nurodyta: „Sveikatos programos paraiška“, prioritetinės srities, pagal kurią teikiama programa, pavadinimas, Sveikatos programos pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas. Adresatas – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius

Paraiškos priimamos iki 2016 m. liepos 11 d. 15 val.

Sveikatos programos bus vertinamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-24 įsakymu Nr. 30-1209 „Dėl Sveikatos programų tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Dokumentų nuorodos:

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-24 įsakymu Nr. 30-1209 patvirtintas Sveikatos programų rėmimo tvarkos aprašas ir vertinimo anketa;

2. Paraiškos forma.