Skelbiamas 2016 m. Sveikatos programų sąrašas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-08 įsakymu Nr. 30-1802 „Dėl sveikatos programų sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas Sveikatos programų 2016 metų sąrašas. Sveikatos programos finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, skirtomis Savivaldybei pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų programų įgyvendinimui.

Eil.
nr.
Programos pavadinimas Programos vykdytojas Lėšos (Eur)
1 2 3 4
1. „Lytiškai plintančios infekcijos profilaktika“ VšĮ Centro poliklinika 28 000
2. „Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos“ VšĮ Antakalnio poliklinika 15 000
3. „Senjorų klubas“ VšĮ Antakalnio poliklinika 8 000
4. „Užkrečiamų odos ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktika ir kontrolė socialinės atskirties grupėse, neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu sanitarinis apšvarinimas“ VšĮ Vilniaus odos ir veneros ligų centras 22 000
5. „Tuberkuliozės prevencija Vilniaus miesto ugdymo įstaigose“ VšĮ Šeškinės poliklinika 3 000
6. „Vaikų ir jaunų žmonių lytinės sveikatos gerinimo programa“ VšĮ Šeškinės poliklinika 5 000
7. „Psichosocialinė ir fizinė medicinos pagalba ir bendruomenės sveikatos stiprinimas VšĮ Lazdynų poliklinikos pacientams ir bendruomenės gyventojams“ VšĮ Lazdynų poliklinika 4 500
8. „Lazdynų rajono gyventojų psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija“ VšĮ Lazdynų poliklinika 7 000
9. „Pagalbos teikimo elementai rizikingo elgesio vaikams ir jaunuoliams bei jų šeimos nariams“ VšĮ Karoliniškių poliklinika 9 000
10. „Psichosocialinės ir fizinės pagalbos kokybės gerinimas Vilkpėdės ligoninės neįgaliesiems ir senyvo amžiaus pacientams bei jų artimiesiems ir neapdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims“ VšĮ Vilkpėdės ligoninė 8 500
Iš viso 110 000