Skelbiamas 2017 m. Sveikatos programų paraiškų priėmimas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius priima Sveikatos programų paraiškas 2017 metų finansavimui gauti.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžios sveikatos priežiūros įstaigos.

Kviečiame teikti sveikatos programų paraiškas pagal nurodytas prioritetines sritis:

1. Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija.

2. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija.

3. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Srities temos:

3.1. regos sutrikimų prevencija;

3.2. lytinis švietimas;

3.3. burnos ertmės organų ligų profilaktika.

4. Lytiškai plintančių infekcijų profilaktika.

5. Uždegiminių ir degeneracinių reumatinių susirgimų ir negalios dėl jų prevencija.

6. Skiepijimo apimčių didinimas: mokslu pagrįstos informacijos gyventojams teikimas ir sklaida.

Smulkesnė informacija teikiama Sveikatos apsaugos skyriuje telefonu (8 5) 211 2659, el. paštu dovile.bugiene@vilnius.lt (vyr. specialistė Dovilė Bugienė) ir telefonu (8 5) 211 2755, el. paštu viktorija.turauskyte@vilnius.lt (vyr. specialistė Viktorija Turauskytė).

Prašome paraiškos originalą ir skaitmeninę laikmeną su elektronine paraiškos versija, pateikti viename užklijuotame voke į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 4 darbo vietą. Ant voko turi būti nurodyta: „Sveikatos programos paraiška“, prioritetinės srities, pagal kurią teikiama programa, pavadinimas, Sveikatos programos pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas. Adresatas – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius.

Paraiškos priimamos iki 2017 m. kovo 27 d. 15 val.

Sveikatos programos bus vertinamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-24 įsakymu Nr. 30-1209 „Dėl Sveikatos programų tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Dokumentų nuorodos:

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-24 įsakymu Nr. 30-1209 patvirtintas Sveikatos programų rėmimo tvarkos aprašas ir vertinimo anketa;

2. Paraiškos forma.