Skelbiamas integralios pagalbos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia Integralios pagalbos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursą.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Integralios pagalbos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašu (patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 30-3443/22).

Konkurso tikslas – atrinkti partnerius, įgyvendinsiančius 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą (toliau – Projektas) ir teiksiančius integralią pagalbą Vilniaus miesto savivaldybėje.

Projekto pareiškėja – Europos socialinio fondo agentūra. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022–2029 metai.

Projekto vertė ir paslaugų teikimo įkainiai bus nustatyti Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

Partnerių atrankoje gali dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybėje veikiantys viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, teikiantys integralią pagalbą ir turintys ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje patirtį.

Paraiškos su priedais teikiamos lietuvių kalba elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą http://konkursai.vilnius.lt/ iki 2022 m. lapkričio 17 d. 24:00 val.

 

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Irina Fišer tel. 211 2303, el.p. irina.fiser@vilnius.lt