Skelbiamas konkursas teikti prašymus įstaigoms, pageidaujančias Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius (toliau – Skyrius) kviečia nuo 2020 m. spalio 26 d. teikti prašymus įstaigas, pageidaujančias Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą (toliau – Įstaiga).

Įstaiga Skyriui pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 1 priede esantį nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Prašymas).

Įstaiga kartu su Prašymu, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-15 įsakymu Nr. 30-2411/20 „Dėl Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimo tvarko aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) ar jų kopijas:

 1. įstaigos steigimo dokumentą (pavyzdžiui: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan.);
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 2 priede patvirtintą formą;
 4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus;
 5. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašą;
 6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad įstaigos, kurių steigėja yra Savivaldybė, kartu su prašymu taip pat teikia visus nurodytus dokumentus.

 Įstaigos turi teikti prašymą kartu su pridedamais dokumentais vienu elektroniniu laišku elektroninio pašto adresu [email protected].

Daugiau informacijos apie prašymo teikimą  suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Pagalbos vaikui ir šeimai poskyrio vyriausioji specialistė Jurgita Zabotkiene, tel. nr. (8 5) 211 2231, el. p. [email protected] ir vyresnioji specialistė Renata Kovalevskaja, tel. nr. (8 5) 211 2828, el. p. [email protected].

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

 

PRIDEDAMA:

 1. Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą
 2. Deklaracija
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų tvirtinimo“.
 5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-15 įsakymu Nr. 30-2411/20 „Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimo tvarko aprašo patvirtinimo“.