SKELBIAMAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO), TEIKIANČIŲ PAGALBĄ SLAUGANT NEĮGALIUS ASMENIS IR SENYVO AMŽIAUS ŽMONES JŲ NAMUOSE, PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONKURSAS

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų (NVO), teikiančių pagalbą slaugant neįgalius asmenis ir senyvo amžiaus žmones jų namuose, projektų atrankos ir finansavimo konkursą.

Konkursas vykdomas vadovaujantis „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais“ (patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-2726/20).

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybinių organizacijų projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpiu bus tenkinami neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių asmens slaugos poreikiai namų sąlygomis, skatinama asmenų savirūpa bei gerinama jų gyvenimo kokybė.

Daugiau informacijos ir paraiškos pateikimas – ČIA  

Paraiška ir jos priedai priimami iki 2021 m. gruodžio 27 d. (24:00 val.)

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Irina Fišer tel. 211 2303, El.p.:  irina.fiser@vilnius.lt