Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų įstaigų, vykdančių globos centro funkcijas, atrankos konkursas

Konkurse kviečiame dalyvauti Nevyriausybines organizacijos, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme (2018-06-12 Nr.18-7328) ir kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) vienas iš uždavinių yra susijęs su įvaikintų vaikų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojantiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams, globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ir asmenims, ketinantiems jais tapti konsultacinės, psichosocialinės, teisinės ir kitos pagalbos teikimu.

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybines organizacijas socialinių paslaugų įstaigas, teikiančias globos centro funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-01-19 įsakymu Nr. A1-28 patvirtintame Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2018 m. gruodžio 14 d. 14.00 val.

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/nevyriausybiniu-organizaciju-socialiniu-paslaugu-istaigu-vykdanciu-globos-centro-funkcijas-atrankos-konkursas

Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. [email protected].

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Lukoševičienė, tel. (8 5)  211 2254 arba el. p. [email protected]

PRIDEDAMA:

  1. Paraiška.
  2. Rodikliai.