SKELBIAMAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ ASMENS HIGIENOS PASLAUGAS SOCIALINĖS RIZIKOS VEIKSNIUS PATIRIANTIEMS ASMENIMS, PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONKURSAS

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims, projektų atrankos konkursą.

Konkursas vykdomas vadovaujantis „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais“ (patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-2726/20).

Asmens higienos paslaugos bus teikiamos Vilniaus miesto gyventojams, kurių gyvenamosios vietos būstas yra be patogumų ir asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, siekiant užtikrinti minimalių asmens higienos poreikių tenkinimą.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Daugiau informacijos ir paraiškos pateikimas – ČIA  

Paraiška ir jos priedai priimami iki 2021 m. gruodžio 22 d. (24:00 val.)

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Irina Fišer tel. 211 2303, el.p. irina.fiser@vilnius.lt