Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas, projektų atrankos konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, įgyvendindamas Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašą, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos II etapo paslaugas, projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybinių organizacijų projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpiu iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims bus teikiamos socialinės integracijos II etapo paslaugos:
1. palydimoji paslauga;
2. informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei kitos bendrosios socialinės paslaugos;
3. pagalba sprendžiant sveikatos, įdarbinimo, gyvenamosios vietos, įsiskolinimų ir kitas socialines, teisines bei psichologines problemas;
4. informacijos teikimas ir tarpininkavimas dėl piniginės socialinės paramos, kitų socialinių paslaugų ir kitos tikslinės pagalbos gavimo.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Tikslinė grupė – iš pataisos įstaigų paleidžiami (paleisti) asmenys.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos kokybės rodiklių metinių rezultatų:
1. suteikti socialinės integracijos II etapo paslaugas ne mažiau kaip 200 iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų per metus;
2. suteikti teisininkų ir (ar) psichologų konsultacijas ne mažiau 70 iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų per metus;
3. padėti ne mažiau kaip 10 procentų konsultuotų asmenų sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Daugiau informacijos ir paraiškos pateikimas – čia.

Paraiška ir jos priedai priimami iki 2021 m. gruodžio 11 d.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Eglė Liaudginaitė, tel. 8 61541461, el. p. [email protected]