Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių nemokamo maitinimo paslaugas nepasiturintiems asmenims, projektų finansavimo konkursas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių nemokamo maitinimo paslaugas nepasiturintiems vilniečiams, projektų finansavimo konkursą. Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir yra įregistravusios nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre, registruotos Savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vertinimo komisija atrinks finansuotinus projektus, kurių vykdoma veikla:

  • Ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę nemokamo maitinimo (karšto maisto, kurio dienos valgiaraštį sudaro sriuba, antrasis patiekalas: garnyras, mėsos, žuvies ir kiti patiekalai) paslaugų teikimas nepasiturintiems asmenims;
  • Nuolatinis nemokamas maisto produktų teikimas nepasiturintiems asmenims.

Preliminarus nemokamo maitinimo paslaugų gavėjų skaičius per dieną – 700 nepasiturinčių asmenų. Per metus išdalintos paramos maistu preliminarus kiekis – 1 000 000 kg, paremtų asmenų skaičius per metus – 12 000.

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis bus finansuojamos konkursą laimėjusių organizacijų maisto gaminimo ir produktų dalinimo išlaidos.

Paraiškos su priedais teikiamos lietuvių kalba elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą http://konkursai.vilnius.lt/  iki 2023-01-04 24:00 val.

Prie paraiškos privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  • organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
  • organizacijos įstatų kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
  • jungtinės veiklos kopiją (taikoma tik paraiškoms, kurias teikia kelios nevalstybinės organizacijos, veikiančios pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį);
  • Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją;
  • savaitės valgiaraščio pavyzdį (taikoma organizacijoms, teikiančioms paraišką konkursui dėl nemokamo maitinimo paslaugų nepasiturintiems asmenims teikimo).

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Irina Fišer, tel. 211 2303 arba el. p. [email protected]