Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbą nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims ir jų šeimos nariams, projektų atrankos ir finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbą nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims ir jų šeimos nariams, projektų atrankos konkursą.

Konkursas vykdomas vadovaujantis „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais“ (patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-2726/20).

Konkurso tikslas – didinti pagalbos nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims ir jų šeimos nariams prieinamumą.

Paslaugos sudėtis. Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:
1. socialinio darbuotojo konsultacijos (pagalba stiprinant ir (ar) ugdant socialinius įgūdžius, finansinį raštingumą, sprendžiant išsilavinimo ir (ar) įsidarbinimo klausimus, sprendžiant sveikatos problemas ir kt.);
2. pagalba gaunant ir (ar) suteikiant psichologo konsultacijas;
3. pagalba sprendžiant teisinius klausimus;
4. kitos individualius paslaugų gavėjo poreikius atitinkančios paslaugos, kurios padės jam reintegruotis į visuomenę ir (ar) darbo rinką (tiek individualios, tiek grupėse).

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Daugiau informacijos ir paraiškos pateikimas – ČIA 

Paraiška ir jos priedai priimami iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Eglė Liaudginaitė el. p. egle.liaudginaite@vilnius.lt, tel. 8 615 41461.