Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbos slaugant neįgaliuosius asmenis ir senyvo amžiaus žmones jų namuose paslaugas, projektų finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbos slaugant neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones asmenis jų namuose paslaugas, projektų finansavimo konkursą.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu  (patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3644).

Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme), kurių įstatuose nustatyta asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo veiklos sritis.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2018 m. gruodžio 12 d. 10.00 val.

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/nevyriausybiniu-organizaciju-teikianciu-pagalbos-slaugant-neigaliuosius-asmenis-ir-senyvo-amziaus-zmones-ju-namuose-paslaugas-projektu-finansavimo-konkursas

Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Irina Fišer, tel. (8 5)  211 2303 arba el. p. irina.fiser@vilnius.lt

PRIDEDAMA:

Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8f8eca0f26211e88568e724760eeafa