Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių Palydėjimo paslaugą nepilnamečiams, ne ES piliečiams, projektų atrankos ir finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių  Palydėjimo paslaugą nepilnamečiams, ne ES piliečiams, projektų atrankos ir finansavimo konkursą.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymu „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ Nr. 30-53/24 patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais.

Konkurso tikslas – suteikti palydėjimo paslaugą ne ES piliečiams nepilnamečiams, siekiant padėti jaunuoliams, kuriems nustatytas šių paslaugų poreikis, prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančius socialinius ir kitus sunkumus.

Paslaugų gavėjų tikslinė grupė – ne ES nepilnamečiai piliečiai, laikinai gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybėje, kurie į Lietuvą atvyko nelydimi suaugusių asmenų ir jiems nustatoma (-yta) laikinoji priežiūra tėvų prašymu.

Palydėjimo paslaugos gavėjų skaičius – ne mažiau nei 50 nepilnamečių.

Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2024-12-31.

Konkurso biudžetas – 30 000 Eur.

Paslaugų sudėtis:

  • Bendravimas,
  • psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas,
  • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, perkant reikalingas prekes, paslaugas ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.),
  • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
  • darbo įgūdžių ugdymas,
  • kitos paslaugos

Paslaugos turi būti teikiamos paslaugų gavėjams suprantama kalba.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, kurios yra įregistravusios nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre ir yra registruotos ir (ar) veiklą vykdo Vilniaus miesto Savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas ir (ar) uždaviniai, ir (ar) veiklos rūšis, susiję su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu.

NVO turi būti suteikta teisė teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą  – Palydėjimo paslaugą jaunuoliams.

Paraiškos pateikimas –  čia

Paraiška ir jos priedai priimami iki 2024 m. gegužės 11 d. 15 val.

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus Pagalbos vaikui ir šeimai poskyrio vyriausioji specialistė Evelina Martinkienė tel. p. evelina.martinkiene@vilnius.lt arba tel. (8 5) 211 2560 ir Socialinės gerovės skyriaus Pagalbos vaikui ir šeimai poskyrio vedėjo funkcijas vykdanti Rasa Rašimaitė el. p. rasa.rasimaite@vilnius.lt arba tel. 8 (5) 211 2365.