Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas romų bendruomenės moterims/mergaitėms projektų atrankos konkursas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius įgyvendindamas Vilniaus romų integracijos į visuomenę 2020–2023 metų programos 4-ą tikslą – „Siekti socialinės atskirties mažinimo“, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas romų bendruomenės moterims/mergaitėms projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – įgalinti romų bendruomenės moteris/mergaites dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Iš paslaugų teikėjų tikimasi, kad bus organizuojamos savipagalbos grupės bei teikiamos kompleksinės priemonės romų bendruomenės moterims/mergaitėms, suteikiant informaciją apie moters sveikatą, apsaugos priemones, supažindinat su įstatymų nuostatomis, stereotipų mažinimu, galima pagalba smurtą artimoje aplinkoje patiriančioms moterims, savarankiškumo ir naujų darbo ir kitų įgūdžių ugdymo kursai, apimantys ir konsultacijas dėl savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą. Paslaugų teikėjas turi konsultacijų ir savipagalbos grupių metu užtikrinti projekto dalyvių vaikų priežiūrą.

Konkurse kviečiamos dalyvauti  Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotas nevyriausybines organizacijas, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir yra įregistravusios nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre. Konkurse dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso paslaugų teikimu.

Paraiškos priimamos nuo 2023-03-03 12:00 iki 2023-03-31 23:59 per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą – čia

Kilus klausimams kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausiąją specialistę Sondrą Jendovickaitę, tel. (8 5) 211 2723, el. p. sondra.jendovickaite@vilnius.lt.